SFIB Uppmanar

SFIB uppmanar alla bussförare att sköta sitt jobb och göra precis som arbetsgivaren önskar och följa avtalet närmare, anställningsavtalet !

Till bussförares anställningsavtal finns en Befattningsbeskrivning. Något som säkert går att ladda ner via det interna intranätet eller som går att erhålla från närmaste chef.

I Befattningsbeskrivningen ska det framgå vad som är bussförarens uppgifter och vad som inte är bussförarens uppgifter, och att den främsta uppgiften i prioritetsordning är att följa lagen, Trafikförordningen. Trafikförordningen är själva grunden för hela bussverksamheten.

Comments are closed.