MTM-mätning av tänkbara göromål under arbetspaus

MTM står för Methods-time measurement och har används under decennier inom näringslivet och industrin för att mäta tidsåtgång.

Följande MTM-mätning är genomförd på en av de mer frekventerade rastlokalerna i en svensk storstad, utifrån en helt vanlig manlig bussförare, som bör vara representativ för bussförare i allmänhet (en manlig bussförare utan prostataproblem eller med de problem kvinnor kan stå inför med menstruation och annat).

För den som på något sätt känner sig tveksam inför nedanstående MTM-mätning rekommenderar SFIB att en egen motsvarande MTM-mätning görs.

Förflyttning från entrédörr till toalettutrymme: 10 sekunder

Igångsättning av urinflöde: 25 sekunder

Urinering: 1 minut och 35 sekunder

Eftertömning av urin: 25 sekunder

Tvätt av händer (ovan-, undersida samt fingrar, alla ytor som kan vara kontaminerade via bussratt): 40 sekunder

Avsköljning av tvål från händer: 25 sekunder

Torkning av händer på pappershandduk: 15 sekunder

Förflyttning till tvättställ i personalkök: 15 sekunder

Tvätt av egen kaffemugg: 45 sekunder

Förflyttning till kaffemaskin: 5 sekunder

Beredning av kaffe i kaffemaskin: 45 sekunder

Förflyttning till kaffebord eller annan lämplig plats: 10 sekunder

Intag av kaffe (observera: redan kylt drickbart kaffe, varmt kaffe tar betydligt längre tid att dricka): 2 minuter och 15 sekunder

Förflyttning tillbaka till entrédörr: 15 sekunder

Spola upp ett glas kallt vatten: 15 sekunder

Dricka ett glas vatten: 30 sekunder

Äta en banan utan att ”pressa” ner den: 1 minut och 51 s

Äta en mindre smörgås: 2 minuter och 37 sekunder

Tömning av avföring vid normal mage: 2 minuter och 48 sekunder

Tömning av avföring vid magproblem och orolig mage:  (kan handla om betydligt längre tid)

Kvinnligt toalettbesök vid menstruation: (kan handla om betydligt längre tid än att bara tömma urin)

Viss tid för avkoppling enligt Arbetsmiljöverkets och Regeringsrättens utsaga då lagefterlevnad av Trafikförordningen 3 Kap. 1 § och säkerheten i trafiken är en nödvändighet: 5 minuter ostörd egentid för bland annat visuell vila bör kunna utgöra ett rimligt exempel, men kan naturligtvis variera utifrån förarens aktuella dagsform, kundbelastning, trafikbild och aktuell arbetsintensitet.

Comments are closed.