Arbetspauser

Bussförare ska i första hand ta arbetspaus enligt Trafikförordningen 3 Kap 1 §, också med stöd av Regeringsrättens prejudikat, vilket innebär att:

  • längden på arbetspausen kan variera efter behov
  • påkallade arbetspauser kan bli aktuella utöver de schemalagda arbetspauserna, allt efter behov

Utöver detta har vi Bussbranschavtalets syn på arbetspauser, vilket är framtaget mellan arbetsmarknadens parterna inom buss i syfte att arbetsgivare ska ha en teoretisk ide för sin planering av arbetet, en slags snittnorm. Tidigare har denna teoretiska snittnorm fungerat förhållandevis bra i förhållande till Trafikförordningen och det som krävs av en arbetspaus inom buss, men har på senare år allt mer pressats i marginalerna och i många fall och situationer kommit att bli allt mer tveksam som användbart riktmärke.

Detaljerna i ovanstående återfinns under fliken ”Texturval av Lagar och Rättsregler och Hållbar körning” bland övriga flikar i menyn ovan.

Comments are closed.