Observationer

Trafikförordningen innehåller ett antal lagstadgade påbud om säkerhetsmarginaler. Exempel är säkerhetsmarginal i tid, avstånd, hastighet, koncentration, uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

Trafikförordningen är till för att respekteras och handlar i många stycken om att bussförare måste iaktta en rad av olika typer av säkerhetsmarginaler, något man inte får skära bort för en sekund bakom ratten, speciellt vid framförandet av tunga fordon som bussar i till exempel en intensiv stadsmiljö. Man får inte riskeraandra människors liv.

Man kan känna sig i utmärkt toppenfin form efter en starköl, men det är klar olämpligt att ens tänka tanken att befinna sig bakom en bussratt. Det är därför alkoblåsprov görs innan fordonet går att starta eller köra. Det är allmänt känt att koncentrationsförmågan, uppmärksamheten och reaktionsförmågan störs och går ner vid alkoholintag trots att vi efter en starköl mår bra och kanske inte ens själva är medvetna om detta. Det har till och med många gånger talats om att det borde vara nolltolerans beträffande alkohol vid busskörning.

Tyvärr har vi i dag inte någon enkel liknande utrustning som via ett enkelt utandningsprov skulle reagera om en bussförare på annat sätt skulle bryta mot Trafikförordningen 3 Kap 1 §. Det är varje bussförares personliga ansvar och skyldighet enligt svensk lag, Trafikförordningen 3 Kap 1 §, att ombesörja med god säkerhetsmarginal att se till att få tillräcklig med paus och återhämtning och inte sitta bakom ratten för länge.

Här handlar det alltså inte om bussförares rättigheter, utan om bussförares enligt lag skyldigheter.

Den verkliga faran är att man kan känna sig i toppform, vara vältränad, frisk och vaken och inte ens uppfatta egen trötthet, om man har suttit bakom ratten för länge i en intensiv trafikmiljö, samtidigt som koncentrationsförmågan, uppmärksamheten och reaktionsförmågan temporärt kan gå ner i stil med och analogt med som om man skulle ha druckit en starköl.  

Inom bussbranschen så har vi sett konkreta exempel på bussförare som har blivit tvungna att avbryta sin tjänst i förtid, ställa bussen och lasta av kunderna på plats, och fått gå hem för att vila. Detta då allt har upplevts normalt utan indikationer på trötthet eller utmattning, där man plötsligt ställts inför en trafiksituation där det har visat sig att man inte har haft någon form av reaktionsförmåga över huvud taget.

Torbjörn Åkerstedts respekterade forskning från Karolinska Institutet är en utmärkt källa till fördjupad information i detta.

Comments are closed.